Är du 18 år?

Bildtext saknas

Ställ dig i vår bostadskö

Alla privatpersoner över 18 år kan registrera sig som sökande i bostadskön och samla poäng. Det är viktigt att du fyller i din intresseanmälan korrekt. När du står i bostadskön kan du söka alla lägenheter som publiceras, oavsett område. Här kan du registrera dig.

Hur samlar jag poäng i bostadskön?

För varje dag som du står i bostadskön får du 1 köpoäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till dennes barn.

Dina köpoäng är förbrukad när du fått ett bostadskontrakt. Du måste då på nytt registrera dig som sökande för att börja samla köpoä­ng till din nästa lägenhet.

Övriga köer

Du som är bosatt i en annan kommun och vill flytta till Hudiks­valls kommun efter att ha fått nyanställning erhåller, förutom dina köpoäng, även 500 bonuspoäng. Dessa bonuspoäng måste, vid ett eventuellt erbjudande om att teckna hyresavtal, styrkas med ett arbetsgivarintyg. I det fall poängen inte används inom 6 månader från anställ­ningsdatum anses de förbrukade.