Årsredovisning

VD har ordet

2022 var ett händelserikt år för bolaget. Vi lämnade så sakteliga effekterna av pandemin och verksamheten kunde bedrivas mer som vanligt när våren närmade sig.

I april bytte bolaget namn till Glada Hudikhem AB – ”Där minnen skapas”. Namnbytet var en del i bolagets arbete med att tydliggöra och utveckla bolagets roll som en del av Hudiksvalls kommun och som en samhällsutvecklare där betydelsen att skapa hem för hudiksvallsborna stod i centrum.

Under året färdigställde bolaget två nybyggnadsprojekt, ett i Ängebo med 6 st trygghetslägenheter och 59 lägenheter på Kattvikskajen. Kattvikskajen invigdes en stormig septemberdag och samtliga lägenheter hyrdes ut. I Ängebo kunde hyresgästerna flytta in i december och där är 3 av de 6 lägenheterna uthyrda.

Strävan att komma närmare våra hyresgäster fortsatte under 2022 och när året var klart hade alla våra 4 områdeskontor öppnat. Vi hoppas att det ska leda till ännu bättre service för våra hyresgäster.

Bolaget fortsatte med sin höga ambition rörande underhåll och nådde trots de inledande begränsningarna som pandemin utgjorde en underhållsvolym i paritet med tidigare år, dvs ca 80 mkr.

Omvärlden förändrades snabbt under 2022. Rysslands invasion av Ukraina la och lägger ett mörkt lock över världen och också i viss mån Hudiksvall. De ekonomiska förutsättningarna ändrades kraftigt under året och den skenande inflationen och med det höjda räntor påverkar starkt bolagets förutsättningar. Bolaget påverkades redan under 2022 med ökade kostnader på exempelvis energi men också höjda räntor. Detta kommer att bli än mer märkbart under 2023. En mildrande effekt som vi tycks skönja är en dämpning av materialpriser och en hårdare konkurrens i anbudsskedet som kan till viss del kompensera kostnadsökningarna i övrigt.

Med en hög inflation och höjda räntor kommer behovet av hyreshöjningar att bli en fråga som måste hanteras med klokhet. Samtidigt som bolaget måste kompensera sig för kostnadsökningarna måste bolaget också balansera detta mot hyresgästernas möjligheter i en ansträngd ekonomi.

Bolaget har dock en stark situation att möta framtidens utmaningar och ambitionen är fortsatt att skapa goda boendemiljöer i Hudiksvalls kommun. Detta märks bland annat i att bolaget under 2023 planerar att investera i nya Hem i Forsa.

Stefan Söderlund
VD

Våra årsredovisningar

Årsredovisning 2022 (PDF-dokument, 5,2 MB)

Årsredovisning 2021 (PDF-dokument, 1,9 MB)

Årsredovisning 2020 (PDF-dokument, 4,4 MB)

Årsredovisning 2019 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Årsredovisning 2018 (PDF-dokument, 2,3 MB)

Årsredovisning 2017 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Årsredovisning 2016 (PDF-dokument, 2,3 MB)

Årsredovisning 2015 (PDF-dokument, 2,8 MB)

Årsredovisning 2014 (PDF-dokument, 2,2 MB)

Årsredovisning 2013 (PDF-dokument, 2,0 MB)