Uthyrningsregler

Grundkrav förstahandskontrakt

 • Du har fyllt 18 år och är myndig
 • Du uppfyller våra krav på kreditvärdighet
 • Du uppfyller våra inkomstkrav
 • Du har inte en misskött relation till Glada Hudikhem
 • Du har goda referenser från tidigare hyresvärd
 • Du tecknar en hemförsäkring

Kreditvärdighet

Om den sökande har betalningsanmärkningar eller skulder sker en individuell prövning om han eller hon trots dessa kan god­kännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt ålder på dessa. Den sö­kande får inte ha skulder som är relaterade till tidigare boende.

Inkomstkrav

Vår boendekalkyl utgår från Socialstyrelsens riksnorm för för­sörjningsstöd.

Inkomsten ska vara säkrad 6 månader framåt och styrkas med skriftligt underlag från inkomstgivaren.Kreditupplysning tas på alla sökande som är aktuell för lägenheten.

Som inkomst klassas:

 • lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • studiemedel
 • pension
 • inkomst av kapital

Skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkrings­kassan, såsom:

 • barnbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg, handikapper­sättning, underhållstöd, etableringsersättning etc. (ej skatte­pliktiga)
 • föräldrapenning, graviditetspenning, sjukpenning, sjuker­sättning etc. (skattepliktiga)

Misskött relation till Glada Hudikhem

Om du har misskött din relation till oss kan du nekas att skriva kontrakt. Med misskött relation räknas bland annat:

 • olovlig andrahandsuthyrning
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • vanvård av lägenhet
 • hot eller våld mot personal
 • dålig betalare av hyra
 • verkställd avhysning
 • övergiven lägenhet

Vid misskött relation kan du spärras från att göra intresse­anmälningar på lägenheter.