Våra bostäder

Du som är mellan 18 och 25 år och står i vår bostadskö kan nu söka Ungdomsboende -25. Det finns ingen åldersgräns för hur länge du får bo kvar i lägenheten.

För att underlätta för unga att hitta eget boende reserverar vi nu en del av våra små lägenheter för ungdomar.
Bostäderna är vanligtvis små med en boyta mellan 20 och 35 kvadratmeter och har en relativt låg hyra.

Lediga ungdomsboenden annonseras i vår ordinarie bostadskö.

För att kunna söka Ungdomsboende -25 får du inte ha eller haft ett lägenhetskontrakt hos Glada Hudikhem.
Uthyrningsprocessen är densamma som med våra andra lägenheter.

Lediga lägenheter publiceras på hemsidan under ”ledigt just nu” i upp till 7 dagar. De fyra sökande med högst köpoäng som uppfyller våra grundkrav erbjuds visning på lägenheten.
Läs mer om att söka bostad hos oss.

För att underlätta möjligheten att söka sig vidare till en större bostad får du behålla dina köpoäng när du fått en ungdomslägenhet.


NÅGRA TIPS
• Registrera dig redan den dagen du fyller 18.
• Sök bostad över hela Hudiksvalls kommun
• Var aktiv. Besök vår webbplats ofta.

I de fall eleven är under 18 år kan lägenheten sökas av målsman som även får skriva kontrakt. Efter avslutade studier måste eleverna flytta ut. Två gånger per år gör Glada Hudikhem studiekontroller och om hyresgästen inte uppfyller kravet för att hyra studentboende säger Glada Hudikhem upp kontraktet.

På grund av den rådande bostadsbristen kan föräldrar till gymnasiestuderande inte längre söka lägenheter i vår ordinarie bostadskö för andrahandsupplåtelse till sina barn. Istället hänvisar vi till studentlägenheterna som beskrivet ovan.

Våra studentboenden har 10 månaders hyresavisering, betalningsfritt juni och juli månad. Bredband via fiber och hushållsel ingår.

Intresseanmälan

Du kan registrera dig i kön för studentboende utan att du har blivit antagen till studier.

Sökande får tillgodoräkna sig antal ködagar med 1 poäng per dag från att intresseanmälan är gjord. Vid tecknande av avtal nollställs dina köpoäng.

Ansökan gäller 12 månader (måste förnyas en gång/ år).

Uthyrningsregler för studentboende

För att söka studentboende krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara hyran för det sökta boendet. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Alla eventuella skulder till fastighetsägare ska alltid först vara reglerade.

Är du under 18 år?

I de fall eleven är under 18 år kan lägenheterna sökas av målsman som även får skriva kontrakt. Efter avslutade studier måste eleverna flytta ut. Två gånger per år gör Glada Hudikhem studiekontroller och om hyresgästen inte uppfyller kravet för att hyra studentboende säger Glada Hudikhem upp kontraktet.

Studentlägenheterna på stengatan hyrs endast ut till högskolestuderande vid CUL och Edugrade i Hudiksvall.

Övriga studentlägenheter hyrs ut till gymnasieelver med lång resväg och studerande vid folkhögskolan.

Kopia av antagningsbesked/studieintyg/registreringsintyg ska laddas upp på Mina Sidor. Klicka på ditt namn högst upp till höger. Välj därefter min profil för att komma till sidan där du laddar upp dokument.

När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska du på eget initiativ säga upp avtalet, 3 månaders uppsägningstid gäller, kvarboende accepteras inte. Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, dvs ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Giltig hemförsäkring krävs.

Vi har ett antal bostäder i kommunen i olika storlek och med olika förutsättningar. Du kan välja att bo i en traditionell lägenhet eller i en seniorbostad.

Seniorbostäder finns i fyra olika varianter, lämpligt seniorboende (S), 55+boende,
65+ boende och 75+ Trygghetsboende.

När en bostad med bra tillgänglighet publiceras på hemsidan markeras den med en symbol som består av bokstaven S.

Lämpligt seniorboende

Om du har svårt för att gå i trappor eller använder en rollator ska du leta efter lägenheter som är markerade med symbolen S. Dessa lägenheter är bättre lämpade för dig med rörelsesvårigheter, eftersom de ligger i markplan eller att huset är utrustat med hiss.

Om seniorbostaden är klassad som en 55+ , 65+ eller 75+ har den ytterligare mervärden. Dessa seniorbostäder markeras - förutom med symbolen S - även med en 55+, 65+ eller 75+ ikon.

I beskrivningen av lägenheten framgår dessutom om den är klassad som ett ordinärt seniorboende, 55+, 65+ eller 75+. Vi har även ett mindre antal lägenheter som är handikappanpassade.