När du bor hos oss

Ett bra boende är så mycket mer än bara lägenheten, boendet ska kännas bekvämt och vi finns för att göra livet lite enklare.

Vi erbjuder bostadsområden som vi är stolta över och på plats i våra områden har vi våra husvärdar som står för den personliga servicen.Vi har, förutom våra vanliga lägenheter, ett antal boendeformer som vi har anpassat utifrån de behov och önskemål man kan ha i olika faser i livet.Välkommen!

Glada Hudikhem arbetar efter hyreslagens riktlinjerför andrahandsuthyrning. Det innebär att du som hyresgäst måste ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Det krävs ett skriftligt godkännande från oss på Glada Hudikhem för att få hyra ut i andrahand.  

Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning kan vara

 • tillfälligt arbete/ studier på annan ort
 • provboende för sambos
 • längre semestervistelse
 • sjukdom/ vård av anhörig

Du måste kunna styrka orsaken till andrahandsuthyrning med ett intyg eller annan dokumentation. 

Varken första- eller andrahandshyresgästen får ha några skulder eller misskött relation till Glada Hudikhem. Ni ska också ha upprättat ett kontrakt mellan er som lämnas in till oss tillsammans med ansökan för andrahandsuthyrningen.

Hur länge får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Uthyrningen godkänns för sex månader i taget. Man behöver själv ansöka om att förlänga sin uthyrningsperiod när den håller på att löpa ut. Maximal tid för andrahandsuthyrning är två år. Vid provboende för sambos är uthyrningsperioden max ett år (inklusive tre månaders uppsägningstid).

Viktigt att veta vid andrahandsuthyrning

 • förstahandshyresgästen är alltid ansvarig för att hyran betalas i tid, för eventuella störningar samt skador i lägenheten
 • andrahandshyresgästen kan aldrig överta en lägenhet som hyrts i andrahand
 • hyran som du tar ut från andrahandshyresgästen får inte överstiga din egen hyra. Hyr du ut lägenheten möblerat är ett tillägg på 10 - 15% tillåtet

Olovlig uthyrning

Andrahandsuthyrning där ett skriftligt godkännande från Glada Hudikhem saknas klassas som misskött relation och leder till direktuppsägning av bostaden. Regelbundna kontroller görs i beståndet.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka fyra veckor

FIXA!!!!
Blankett för andrahandsuthyrning

   

Det är viktigt att du betalar hyran i tid.
Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär t.ex att hyran för april ska vara betald senast den sista mars.

Du får ett inbetalningskort av oss i god tid och du måste betala hyran i tid annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Det går också bra att betala hyran via autogiro eller via e-faktura.

Om Du om någon anledning blir efter med hyran är det viktigt att Du omgående kontaktar oss.

Du kan anmäla dig för autogiro via din internetbank.

Du kan även skriva ut vår Autogiroblankett som du fylla i och skicka in till oss.

Betalar du via internet måste du ha ett OCR-nummer som du kan se om du loggar in på Mina sidor

Vårt bankgironummer är 577-1233

Det är alltid hyresgästens ansvar att kontrollera att hyran är betald i tid oavsett vilket betalningssätt man använder.

Betala hyra

   

Har du en bil är du skyldig att hyra en bilplats eftersom hyresgäster inte äger rätt att parkera på besöksparkeringen

Våra olika typer av bilplatser

 • P-plats 
 • Motorvärmare
 • Carport (ingår motorvärmare)
 • Garage (ingår motorvärmare)

Du kan i mån av tillgång hyra en bilplats. Det finns olika utbud på olika områden. Är du osäker på ditt område kan du ringa till kundtjänst på 0650-354 00 så hjälper vi dig.

Hur söker jag bilplats?

Du behöver först ställa dig i bilplatskön, det göra du genom att skapa en intresseanmälan på bilplats (du måste vara inloggad). Du måste själv komma ihåg att uppdatera din intresseanmälan inom 12 månader från senaste uppdateringen för att den ska finnas kvar.

Varför kan jag inte söka bilplats?

 • Du är inte boende hos Glada Hudikhem
 • Ditt bostadskontrakt har inte börjat träda i kraft än

Du behöver vara boende hos oss för att kunna söka en bilplats. Om du ska flytta in i en lägenhet hos Glada Hudikhem kan du på egen hand endast söka bilplats efter det datum ditt hyreskontrakt börjar gälla. Om du ringer vår kundtjänst kan vi hjälpa dig att söka i väntan på inflytt. 

Får jag ha kontrakt på flera bilplatser samtidigt?

 •  Ja, i mån av plats och på korttidskontrakt. 

Om du redan har ett kontrakt på en bilplats kan du få hyra ytterligare en på ett korttidskontrakt. Anledningen till att det blir på korttidskontrakt är på grund av den rådande parkeringsbristen vi idag har på många av våra områden. Det innebär att du får hyra platsen tillsvidare, så länge det finns vakanta platser inom ditt bostadsområde. Men den kan sägas upp om efterfrågan ökar och det finns hyresgäster som inte ens har en bilplats.

Vad händer med mina köpoäng? 

Poängen du söker parkering med kommer att nollställas så fort du får ett kontrakt på en bilplats. Oavsett om du får den typen av parkering du önskar eller inte. När kontrakt har skrivits under går det bra att återigen ställa sig i bilplatskö för att börja samla nya poäng. 

Om du däremot får ett korttidskontrakt på ett annat område än där du bor kommer du att få behålla poängen.

Kontrakt och uppsägningstid

Du kan skicka in en uppsägningsblankett eller ringa in till oss för att säga upp din bilplatss. Det finns 3 olika typer av kontrakt beroende på typ av bilplatsplats och huvudkontrakt. Säger du upp din lägenhet sägs bilplatssplatsen automatiskt upp och upphör att gälla samtidigt som lägenhetskontraktet. 

 • Korttidskontrakt. Innebär att bilplatsen förlängs automatiskt med en månad varje månad om inte hyregästen eller hyresvärden säger upp kontraktet. Uppsägningstiden är då en månad
 • 3 månaders kontrakt. Innebär att hyresgästen har 3 månaders uppsägningstid på bilplatsen
 • Årskontrakt. Innebär att kontraktet förlängs automatiskt med 1 år om inte hyresgästen säger upp parkeringsplatsen senast en månad innan kontraktet förlängs på nytt. Årskontrakt förlängs alltid till sista september (30/9). Oavsett när kontraktet sägs upp är uppsägningstiden till sista september

På ditt kontrakt ser du vilket av dessa du har. Uppsägningstiden träder i kraft kommande månadsskifte för korttidskontrakt och 3 månaders kontrakt. 

Byta bilplats 

När du byter till en bilplats med högre facilitet kommer din tidigare bilsplats att sägas upp i samband med att du får tillträde till din nya bilplats, om så önskas. Byter du till en likvärdig eller en bilplats med lägre standard (exempel från garage till parkeringsplats) är det uppsägningsreglerna som står på kontraktet som gäller. 

Regler kring bilplatser

Du som hyr garage ska alltid se till att garageporten är låst så att inte obehöriga kan ta sig in i garagelängan.

Endast du får nyttja din bilplats, du får inte överlåta bilplatsen till någon annan. 

 Läs här hur motorvärmaren fungerar

parkering

   

Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga att fel uppstår. Här får du några tips:

Badrummet:

 • Kontrollera silen och vattenlåset i handfatet innan du anmäler om stopp
 • Rensa bort hår o dylikt på och under gallret i golvbrunn i dusch och badkar innan du anmäler om stopp
 • Om det rinner dåligt ur avloppet kan du prova att använda en vaskrensare som du pumpar med i avloppets bottenventil

OBS! Använd inte kaustiksoda i avloppen.

Köket:

 • Undvik att hälla kaffesump i slasken
 • Ingen matolja får hällas i avloppet!
 • Rengör fläktfiltret varje månad Tips: Lägg filtret i ugnspannan med hett vatten och diskmedel över natten , spola sedan ur ordentligt.

El:

 • Kontrollera säkringarna i lägenheten
 • Kontrollera att kontakten till takbelysning är rätt inkopplad, om det finns tre hål kan den vara felvänd.
 • Kontrollare glödlampor och lysrör, byt alltid både lysrör och glimtändare Tips: Ta med det gamla röret och glimtändare till återvinningscentral eller miljöstation, så blir det rätt på en gång. Lysrör får inte kastas i soporna eftersom de är miljöfarliga.

Lås:

 • Smörj tröga balkonglås och spanjoletter med 5:56, symaskinsolja eller liknande.

Gör det själv

   

Syftet med parkeringsövervakning är att skapa en välfungerande parkeringsmiljö för boende och besökare i området. Hos oss är det Securitas som har det uppdraget.

Parkeringsövervakning på tomtmark innebär bl.a.

 • vid behov informera om parkeringsregler samt om var parkeringsmöjligheter finns
 • kontroll att fordon parkerar rätt
 • kontroll att avgifter är betalda
 • kontroll att tillstånd finns
 • kontroll att parkeringsskyltningen i området är korrekt

Securitas telefonnummer är 0771-10 10 11.

   

Vägglöss är ett problem som ökar i hela Sverige. Även vi har märkt av en snabb ökning jämfört med tidigare.

Om Du råkar ut för objudna gäster i form av skadedjur som t.ex. mjölbaggar, silverfiskar, myror, getingar, tvestjärtar, kackerlackor eller möss i Din bostad är det Du som är ansvarig för att åtgärda detta.

Kontakta oss omgående på telefonnummer 0650-354 00.

Råtta skadedjur

   

Du har rätt till lugn och ro i ditt hem.

Blir du störd tar du i första hand kontakt med din störande granne.
Upphör inte störningarna kontakta vår bokonsulent på dagtid på tel 0650-35 410.

På kvällstid och helger ringer du vår störningsjour på 0650-139 50.

Även om toleransnivån under dagtid får sättas något högre, så måste man som hyresgäst alltid visa vederbörlig hänsyn till sina grannar i vad man företar sig.

Förvarna gärna grannarna om du ska ha fest eller om du t.ex.behöver borra för att sätta upp tavlor nån kväll. Dina gäster är ditt ansvar. Du har även ansvaret om dina gäster stör - både i lägenheten, i trapphus och ute på gården osv.

Läs mer om störningar i vår broschyr störningsjouren

Läs även vår broschyr om trivselregler

Störning

   

Bo hos oss

Relaterade sidor

Mina sidor

Boendefrågor A-Ö

När du flyttar ut

Kontakta oss

Bra att läsa

Vår broschyr om störningsjouren

Vår broschyr om trivselregler