När du bor hos oss

Ett bra boende är så mycket mer än bara lägenheten, boendet ska kännas bekvämt och vi finns för att göra livet lite enklare.

Vi erbjuder bostadsområden som vi är stolta över och på plats i våra områden har vi våra husvärdar som står för den personliga servicen.Vi har, förutom våra vanliga lägenheter, ett antal boendeformer som vi har anpassat utifrån de behov och önskemål man kan ha i olika faser i livet. Välkommen!

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor som rör ditt boende.

Glada Hudikhem arbetar efter hyreslagens riktlinjerför andrahandsuthyrning. Det innebär att du som hyresgäst måste ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Det krävs ett skriftligt godkännande från oss på Glada Hudikhem för att få hyra ut i andrahand.  

Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning kan vara

 • tillfälligt arbete/ studier på annan ort
 • provboende för sambos
 • längre semestervistelse
 • sjukdom/ vård av anhörig

Du måste kunna styrka orsaken till andrahandsuthyrning med ett intyg eller annan dokumentation. 

Varken första- eller andrahandshyresgästen får ha några skulder eller misskött relation till Glada Hudikhem. Ni ska också ha upprättat ett kontrakt mellan er som lämnas in till oss tillsammans med ansökan för andrahandsuthyrningen.

Hur länge får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Uthyrningen godkänns för sex månader i taget. Man behöver själv ansöka om att förlänga sin uthyrningsperiod när den håller på att löpa ut. Maximal tid för andrahandsuthyrning är två år. Vid provboende för sambos är uthyrningsperioden max ett år (inklusive tre månaders uppsägningstid).

Viktigt att veta vid andrahandsuthyrning

 • förstahandshyresgästen är alltid ansvarig för att hyran betalas i tid, för eventuella störningar samt skador i lägenheten
 • andrahandshyresgästen kan aldrig överta en lägenhet som hyrts i andrahand
 • hyran som du tar ut från andrahandshyresgästen får inte överstiga din egen hyra. Hyr du ut lägenheten möblerat är ett tillägg på 10 - 15% tillåtet

Olovlig uthyrning

Andrahandsuthyrning där ett skriftligt godkännande från Glada Hudikhem saknas klassas som misskött relation och leder till direktuppsägning av bostaden. Regelbundna kontroller görs i beståndet.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka fyra veckor

Ladda ner blankett för andrahandsuthyrning

   

Det är viktigt att du betalar hyran i tid.
Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär t.ex att hyran för april ska vara betald senast den sista mars.

Du får ett inbetalningskort av oss i god tid och du måste betala hyran i tid annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Det går också bra att betala hyran via autogiro eller via e-faktura.

Om Du om någon anledning blir efter med hyran är det viktigt att Du omgående kontaktar oss.

Du kan anmäla dig för autogiro via din internetbank.

Du kan även skriva ut vår Autogiroblankett som du fylla i och skicka in till oss.

Betalar du via internet måste du ha ett OCR-nummer som du kan se om du loggar in på Mina sidor

Vårt bankgironummer är 577-1233

Det är alltid hyresgästens ansvar att kontrollera att hyran är betald i tid oavsett vilket betalningssätt man använder.

Betala hyra

      

Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga att fel uppstår. Här får du några tips:

Badrummet:

 • Kontrollera silen och vattenlåset i handfatet innan du anmäler om stopp
 • Rensa bort hår o dylikt på och under gallret i golvbrunn i dusch och badkar innan du anmäler om stopp
 • Om det rinner dåligt ur avloppet kan du prova att använda en vaskrensare som du pumpar med i avloppets bottenventil

OBS! Använd inte kaustiksoda i avloppen.

Köket:

 • Undvik att hälla kaffesump i slasken
 • Ingen matolja får hällas i avloppet!
 • Rengör fläktfiltret varje månad Tips: Lägg filtret i ugnspannan med hett vatten och diskmedel över natten , spola sedan ur ordentligt.

El:

 • Kontrollera säkringarna i lägenheten
 • Kontrollera att kontakten till takbelysning är rätt inkopplad, om det finns tre hål kan den vara felvänd.
 • Kontrollera glödlampor och lysrör, byt alltid både lysrör och glimtändare Tips: Ta med det gamla röret och glimtändare till återvinningscentral eller miljöstation, så blir det rätt på en gång. Lysrör får inte kastas i soporna eftersom de är miljöfarliga.

Lås:

 • Smörj tröga balkonglås och spanjoletter med 5:56, symaskinsolja eller liknande.

Gör det själv

   

Har du en bil är du skyldig att hyra en bilplats eftersom hyresgäster inte äger rätt att parkera på besöksparkeringen

Våra olika typer av parkeringsplatser

 • P-plats 
 • Motorvärmare
 • Carport (ingår motorvärmare)
 • Garage (ingår motorvärmare)

Du kan i mån av tillgång hyra en bilplats. Det finns olika utbud på olika områden. Är du osäker på ditt område kan du ringa till kundtjänst på 0650-354 00 så hjälper vi dig.

Hur söker jag parkeringsplats?

Du behöver först ställa dig i bilplatskön, det göra du genom att skapa en intresseanmälan på bilplats (du måste vara inloggad). Du måste själv komma ihåg att uppdatera din intresseanmälan inom 12 månader från senaste uppdateringen för att den ska finnas kvar.

När kan jag söka parkeringsplats?

 • När du skrivit under ditt hyresavtal för lägenhet

När du skrivit under ditt hyresavtal för lägenhet går det bra att söka parkeringsplats. Du gör det genom att logga in på mina sidor och skapa en ny intresseanmälan för bilplats. När du gjort det går det bra att börja söka parkering. Vi skickar erbjudande till dig när du blir aktuell för en parkeringsplats. Kom ihåg att tacka Ja/Nej till erbjudandet innan svarstiden löper ut.

Du måste vara boende eller ha ett kommande kontrakt hos Glada Hudikhem för att kunna söka parkeringsplats.

 

Får jag ha kontrakt på flera parkeringsplatser samtidigt?

 •  Ja, i mån av plats och på korttidskontrakt. 

Om du redan har ett kontrakt på en bilplats kan du få hyra ytterligare en på ett korttidskontrakt. Anledningen till att det blir på korttidskontrakt är på grund av den rådande parkeringsbristen vi idag har på många av våra områden. Det innebär att du får hyra platsen tillsvidare, så länge det finns vakanta platser inom ditt bostadsområde. Men den kan sägas upp om efterfrågan ökar och det finns hyresgäster som inte ens har en parkeringsplats.

Vad händer med mina köpoäng? 

Poängen du söker parkering med kommer att nollställas så fort du får ett kontrakt på en bilplats. Oavsett om du får den typen av parkering du önskar eller inte. När kontrakt har skrivits under går det bra att återigen ställa sig i bilplatskö för att börja samla nya poäng. 

Kontrakt och uppsägningstid

Du kan skicka in en uppsägningsblankett eller ringa in till oss för att säga upp din parkeringsplats. Det finns 3 olika typer av kontrakt beroende på typ av bilplatsplats och huvudkontrakt. Säger du upp din lägenhet sägs parkeringsplatsen automatiskt upp och upphör att gälla samtidigt som lägenhetskontraktet. 

 • Korttidskontrakt. Innebär att parkeringsplatsen förlängs automatiskt med en månad varje månad om inte hyregästen eller hyresvärden säger upp kontraktet. Uppsägningstiden är då en månad
 • 3 månaders kontrakt. Innebär att hyresgästen har 3 månaders uppsägningstid på parkeringsplatsen
 • Årskontrakt. Innebär att kontraktet förlängs automatiskt med 1 år om inte hyresgästen säger upp parkeringsplatsen senast en månad innan kontraktet förlängs på nytt. Årskontrakt förlängs alltid till sista september (30/9). Oavsett när kontraktet sägs upp är uppsägningstiden till sista september

På ditt kontrakt ser du vilket av dessa du har. Uppsägningstiden träder i kraft kommande månadsskifte för korttidskontrakt och 3 månaders kontrakt. 

Byta parkeringsplats

När du byter till en parkeringsplats med högre facilitet kommer din tidigare parkeringsplats att sägas upp i samband med att du får tillträde till din nya bilplats, om så önskas. Byter du till en likvärdig eller en parkeringsplats med lägre standard (exempel från garage till parkeringsplats) är det uppsägningsreglerna som står på kontraktet som gäller. 

Regler kring parkeringsplatser

Du som hyr garage ska alltid se till att garageporten är låst så att inte obehöriga kan ta sig in i garagelängan.

Endast du får nyttja din parkeringsplats, du får inte överlåta bilplatsen till någon annan. 

 Läs här hur motorvärmaren fungerar

parkering

   

Syftet med parkeringsövervakning är att skapa en välfungerande parkeringsmiljö för boende och besökare i området. Hos oss är det Securitas som har det uppdraget.

Parkeringsövervakning på tomtmark innebär bl.a.

 • vid behov informera om parkeringsregler samt om var parkeringsmöjligheter finns
 • kontroll att fordon parkerar rätt
 • kontroll att avgifter är betalda
 • kontroll att tillstånd finns
 • kontroll att parkeringsskyltningen i området är korrekt

Securitas telefonnummer är 0771-10 10 11.

   

På flera av våra fastigheter har vi porttelefoner vid entrédörrarna. Då kan besökarna ringa er via porttelefonen och ni kan svara och öppna porten med er telefon.

Mitt namn finns inte i porttelefonen, varför?

Ni måste meddela kundtjänst att ni vill stå med ert namn i porttelefonen samt vilket telefonnummer som ska registreras. Det går endast att registrera mobilnummer.

OBS! Om ni får ett nytt telefonnummer måste ni meddela oss så vi kan uppdatera porttelefonen.

Hur ser det ut i porttelefonen med mitt namn?

Det står i bokstavsordning enligt efternamn. Exempelvis för Kalle Karlsson står det Karlsson K.

Kan både jag och min sambo finnas i porttelefonen?

Ja, vi kan lägga in flera om de bor i lägenheten. Om sambon inte står på kontraktet är det hyresgästen som måste meddela kundtjänst att ytterligare ett namn och nummer ska läggas in.

Hur ser det ut i min telefon när någon ringer mig från porttelefonen?

Det kommer ringa med telefonnumret +46 7741 09 020. Vi rekommenderar att lägga in detta nummer som en kontakt.

OBS! Om ni blockerar det telefonnumret går det inte att ringa er via porttelefonen.

Vad gör jag när någon ringer via porttelfonen?

Om ni ser att det ringer med porttelefonnumret +46 7741 09 020 svarar ni som vanligt. Först kommer det höras några signaler innan det blir tyst. När det tystnat kan du prata med personen som står vid porttelefonen. Vill du öppna entrédörren trycker fram knappsatsen på er telefon och klickar på nummer 5.

Hur öppnar jag entrédörren?

Efter ni svarat på samtalet, tryck fram knappsatsen på er telefon och klicka på nummer 5.

Hur gör besökaren vid porttelefonen?

Genom att trycka på knapparna under pilsymbolerna kan de bläddra sig fram till personen de söker. När de har hittat rätt namn och den personen är markerad trycker de på knappen under ring.

Pilknapparna är markerade med rött. Ringknappen är markerat med grönt.

   

Vägglöss är ett problem som ökar i hela Sverige. Även vi har märkt av en snabb ökning jämfört med tidigare.

Om Du råkar ut för objudna gäster i form av skadedjur som t.ex. mjölbaggar, silverfiskar, myror, getingar, tvestjärtar, kackerlackor eller möss i Din bostad är det Du som är ansvarig för att åtgärda detta.

Kontakta oss omgående på telefonnummer 0650-354 00.

Råtta skadedjur

   

Det är billigare att källsortera än att slänga alla sopor på ett och samma ställe. Vid sophusen på området där du bor finns ett informationsblad.

Läs mer om sophantering här i vår folder Sophanteringsguide (PDF)

Här nedan följer några exempel om hur man ska sortera.

Hushållsavfall

Blöjor, bindor, tamponger, dammsugspåsar, diskborstar, porslin, plastleksaker, snus och fimpar.

Matavfall

Matrester, kaffesump, äggskal, snittblommor m.m. Men även servetter och hushållspapper får slängas här. Tänk på att plast inte får förekomma i matavfallet. Släng avfallet i rätt behållare i miljöstationen.

Tidningar

Dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper.

Glas-färgat och ofärgat

Lämna alla flaskor med pant till affären. Övrigt färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Förpackningar av papper

Tomma mjölk- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperspåsar, papperskassar och wellpapp.

Förpackningar av metall

Konservburkar, aluminiumfolie och aluminiumformar, tuber, kapsyler, lock.

Förpackningar av plast (både hård och mjukplast)

Shampoflaskor, disk- och tvättmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glasslådor, plastlock och plastflaskor.

Elektronik

Glödlampor, lysrör, batterier

Mediciner

Gamla mediciner ska alltid lämnas tillbaka till apoteket.

Miljöfarligt avfall

lämnas vid kommunens återvinningsanläggning vid Ulvberget
Hit räknas bl.a lim, färgrester och hushållskemikalier, elektriska apparater och eldrivna leksaker.

Grovsopor

Lämnas vid kommunens återvinningsanläggning vid Ulvberget.

Böter

Den som ertappas med att dumpa otillåtna sopor faktureras minst 1000 kronor.

Stor kostnad 

Varje år kostar det oss drygt 800 000 kr att städa upp felsorterade sopor. Dessa pengar skulle vi vilja använda till bättre saker som gynnar er hyresgäster.

 

   

Du har rätt till lugn och ro i ditt hem.

Blir du störd tar du i första hand kontakt med din störande granne.
Upphör inte störningarna kontakta vår bokonsulent på dagtid på tel 0650-35 410.

På kvällstid och helger ringer du vår störningsjour på 0650-139 50.

Även om toleransnivån under dagtid får sättas något högre, så måste man som hyresgäst alltid visa vederbörlig hänsyn till sina grannar i vad man företar sig.

Förvarna gärna grannarna om du ska ha fest eller om du t.ex.behöver borra för att sätta upp tavlor nån kväll. Dina gäster är ditt ansvar. Du har även ansvaret om dina gäster stör - både i lägenheten, i trapphus och ute på gården osv.

Läs mer om störningar i vår broschyr störningsjouren

Läs även vår broschyr om trivselregler

Störning

    

Tvättstugan är en gemensam plats som används av många. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla den ren och fräsch.

Manuell bokning

Tvättstugan bokas på de flesta av våra områden med en tvättcylinder. Med den bokar du en tvättid manuellt på bokningstavlan i tvättstugan.

Boka online via Mina sidor

På vissa adresser erbjuder vi webbokning på Mina sidor. Kontakta kundtjänst på 0650-354 00 för att få dina inloggningsuppgifter till webbokningen. Det går även bra att boka tvättid via den elektroniska bokningstavlan i tvättstugan.

Adresser med möjlighet för webbokning

Centrala stan

 • Kålhagsgatan 36 / Trädgårdsgatan 33 / Skeppargatan 21
 • Hövdingegatan
 • Kungsgatan

Söder

 • Vallvägen

Öster

 • Östanbräcksvägen
 • Bålsövägen
 • Björkbergsvägen
 • Stormyravägen

Iggesund

 • Gråstensgatan

Norr

 • Solbågen
 • Blockvägen

Väster

 • Vänortsvägen
 • Mariboplan
 • Kasköplan
 • Namsosplan

Delsbo

 • Björkgatan 9-81
 • Smedjegatan 8-12

Forsa

 • Fredriksbergsvägen
 • Frejavägen 12-18
 • Backavägen 2-12

Näsviken

 • Övernäsvägen

Sopkorgen är endast till för damm

Ta med dig tvättmedelsförpackningar och sköljmedelsflaskor, även de tomma. Förpackningarna ska källsorteras vid närmsta återvinningsstation som kartong eller plast.

Efter avslutat tvättpass

Det är viktigt att du städar efter dig när du är klar i tvättstugan.

Torka av tvättmaskinen och rengör tvättmedelsfacken.

Rengör torkskåp och tumlare, kom ihåg filtren! Sopa och skura golven efter dig. Vid tvättmaskinerna finns det ett uppsamlingskärl för avloppsvatten. Gallret i uppsamlingskärlet ska också rengöras.

   

Bo hos oss

Relaterade sidor

Mina sidor

När du flyttar ut

Kontakta oss

Bra att läsa

Vår broschyr om störningsjouren

Vår broschyr om trivselregler