Poängsystem

Ställ dig i rätt kö

Det finns fyra olika typer av kösystem: Bostad-, lokal-, förråd- och bilplatskö. För att söka intresse på någon av dessa typer av objekt måste du ställa dig i separat kö för respektive objekttyp. Bilplatskö kan du endast anmäla intresse på som boende i Glada Hudikhem.

Hur samlar jag poäng i bostadskön?

För varje dag som du står i bostadskön får du 1 köpoäng. Är du redan boende hos Glada Hudikhem får du dessutom tillgodoräkna dig 100 boendepoäng per 12 månader from inflyttningsdatum på det senaste hyresavtalet. Det gäller upp till maxtaket på 1000 boendepoäng (10 år). Om du flyttar ifrån Glada Hudikhem nollställs boendepo­ängen samma dag som kontraktet upphör.

Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till dennes barn.

Dina köpoäng är förbrukad när du fått ett bostadskontrakt. Du måste då på nytt registrera dig som sökande för att börja samla köpoä­ng till din nästa lägenhet.

Övriga köer

För resterande objekttyper får du 1 köpoäng / dag.

Jag ska flytta till Hudiksvalls kommun pågrund av arbete

Du som är bosatt i en annan kommun och vill flytta till Hudiks­valls kommun efter att ha fått nyanställning erhåller, förutom dina köpoäng, även 500 bonuspoäng. Dessa bonuspoäng måste, vid ett eventuellt erbjudande om att teckna hyresavtal, styrkas med ett arbetsgivarintyg. I det fall poängen inte används inom 6 månader från anställ­ningsdatum anses de förbrukade.

Till Fullständiga uthyrningsregler