Dränering och yttremiljöförbättringar på Frejavägen 9-17