Glada Hudikhem kommer att bygga sju nya hyresrätter i centrala Forsa.

Det blir genomgående hög boendestandard samt dubbla uteplatser. Boendet kommer vara väl anpassad till redan befintlig byggnation och ha gångavstånd till mataffär, skola och bibliotek.

Byggprojektet är indelat i tre etapper där etapp ett innehåller två huskroppar med sammanlagt sju radhuslägenheter.

Byggstart för etapp ett blir våren 2023 med beräknad inflyttning första halvåret 2024.