Hur uppnår vi effektiv energiomställning?

Bildtext saknas

Glada Hudikhem har tillsammans med RISE och Propell påbörjat en studie i hur vi kan genomföra en effektiv energiomställning. Att kostnaderna för fjärrvärmen ökar med ca 28% under 2024 är en anledning till att vi behöver undersöka vilka alternativ som finns.

Miljöaspekter, hållbarhetsredovisning, ny teknik, samhällsengagemang etc. är också goda skäl till att vi bör ta ett helhetsgrepp om frågeställningen hur vi kan uppnå en effektiv energiomställning tillsammans med andra aktörer.

Här har vi också möjligheten att låta studenter göra sitt examensjobb inom området. Det exjobb vi presenterat beskriver utmaningen i hur vi kan minska behovet av fjärrvärme och istället ersätta värmeproduktionen med solpaneler, bergvärme eller andra alternativ och samtidigt bli mer kostnadseffektiva.

En annan fråga är hur ska vi erbjuda fler laddboxar till hyresgäster utan att bidra till högre topplaster än idag.

Stort engagemang och flera förslag diskuterades, det resulterade i många post-it-lappar under vår första workshop.

Fredrik Hallberg, Jon Henriksson och Erik Rågberg.

Per-Anders Nilsson, Lars Ohlsson och vår student Arian Ataei.