Hyreshöjningen för 2023 är nu klar

Årets hyresförhandlingar slutade med ett avtal där hyreshöjningen för 2023 blir 4,3% fr.o.m. februari enligt överenskommelse mellan Glada Hudikhem och Hyresgästföreningen.
Justering av hyran utgår enligt nedan.


Bostäder

Den genomsnittliga höjningen uppgår till 4,3% från 1 februari 2023.
I år sker ingen differentierad fördelning utan alla lägenheter höjs med 4,3%.
För de lägenheter som stamrenoverats kommer hyran att justeras utöver den ordinarie hyreshöjningen. Det sker under 3 år för att höjningen inte ska bli så stor på en gång. Höjningen år 1 är 4 poäng, år 2 är höjningen 3 poäng och år 3 blir den 3 poäng. Varje poäng motsvarar idag ca 45 kr/månad.
Då hyreshöjningen gäller från 1 februari kommer den retroaktiva hyreshöjningen för februari att fördelas på kommande tre hyresaviseringar.


Lokaler, förråd, garage, carport, motorvärmar- och öppna parkeringsplatser

Storgarage och varmgarage höjs med 15 kr till 595 kr/månad.
Platser i kallgarage höjs med 15 kr till 420 kr/månad.
Platser i carport höjs med 15 kr till 305 kr/månad.
Motorvärmarplatser utanför Hudiksvalls centrum höjs med 10 kr till 210 kr/månad. Platser med motorvärmare i Hudiksvalls centrum höjs 10 kr till 250 kr/månad.
Öppna parkeringsplatser höjs med 10 kr till 75 kr/månad.
Höjningen på bilplatser sker från mars månad. Ingen retroaktiv debitering.
För lokaler med förhandlingsklausul och förråd med eget hyresavtal höjs hyran med 4,3% från och med 1 februari 2023. Den retroaktiva hyreshöjningen för februari fördelas på kommande tre hyresaviseringar.


Hyresgästföreningen

Enligt lagstiftning samt centrala och lokala överenskommelser betalar bolaget 623 376 kronor till Hyresgästföreningen år 2023. När det gäller fritidsmedel bestämmer varje bostadsområde över dessa pengar (se baksida).

Fritidsmedel 2023

Hyresgästföreningen Hudiksvall-Nordanstig
(Glada Hudikhem AB)

 

LH:nr               LH:namn                    Äskande          Antal lgh         Pris/ mån       Protokoll

    

3111

Temperance

 

83

 

 

3112

Tullen/Tullstugan/Stallet

 

162

 

 

3113

Kronboden

 

139

 

 

3114

Rönnen

27 960 Kr

233

10 Kr

OK

3115

Kopparslagaren

15 120 Kr

126

10 Kr

OK

3116

Björkberg

 

271

 

 

3117

Stormyra

16 840 Kr

264

5 Kr

OK

3119

Kristineberg/Solbågen

38 050 Kr

395

8 Kr

OK

3121

Vallvägen/Hyvlaren

 

234

 

 

3122

Håstahöjden/Skogen

27 720 Kr

769

3 Kr

OK

3124

Näsviken

 

163

 

 

3125

Forsa

0 Kr

276

0 Kr

 

3128

Delsbo

6 750 Kr

542

1 Kr

 

3129

Bjuråker

 

112

 

 

3130

Iggesund/Enånger/
Njutånger

20 300 Kr

485

3 Kr

OK

                                                                                                        Summa 2023: 152 742 Kr            

Med vänlig hälsning
Glada Hudikhem AB
VD Stefan Söderlund