Lediga tjänster

Vi har jobb för dig som vill utvecklas och trivas länge. Hos oss kan du må bra och få balans i livet.
Vi ger dig möjlighet att bidra till ett bättre samhälle för alla. 

Glada Hudikhem är ett av Hudiksvalls kommun helägt bostadsbolag som äger och förvaltar 4 498 lägenheter och 18 408 kvm lokaler fördelat över hela kommunen. Vi omsätter 322 Mkr och har 91 anställda. Vi är ett aktivt bostadsbolag med stort intresse för den lokala samhällsutvecklingen.

Glada Hudikhems värdegrund

Glada Hudikhem vill bidra till kommunen och bolagets vision genom att verka i linje med vårt varumärkeslöfte – ”Glada Hudikhem – Där minnen skapas” samt efterleva våra kärnvärden Helhet, Engagemang och Möjlighet.

Våra kärnvärden bygger våra gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Det som sammanfattas med ordet HEM, som är en påminnelse om att vi arbetar med något mycket större och viktigare än hus. Vi arbetar med människors HEM, där minnen skapas.


Lediga tjänster

Om oss

Glada Hudikhem är ett av Hudiksvalls kommun helägt bostadsbolag som äger och förvaltar 4 498 lägenheter och 18 408 kvm lokaler fördelat över hela kommunen. Vi omsätter 322 Mkr och har 91 anställda. Vi är ett aktivt bostadsbolag med stort intresse för den lokala samhällsutvecklingen.

Våra kärnvärden Helhet, Engagemang och Möjlighet bygger våra gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De sammanfattas med ordet HEM, som en påminnelse om att vi arbetar med något mycket större och viktigare än hus. Vi arbetar med människors HEM, där minnen skapas.

Arbetsbeskrivning
Uppdraget är företagsledande och innefattar ansvar för utveckling och förvaltning av de områden och processer som ska ge en god kvalitet inom IT-infrastruktur, arbetsplats, telefoni och hårdvara för datalagring.

Som IT chef jobbar du nära medarbetarna som innebär planering och utveckling av bolagets digitala förmåga och medarbetarnas kompetens inom området samt stödja i verksamhetsutveckling med IT som verktyg. I rollen ingår att analysera behov strategiskt, utforma och leda bolagets framtida IT-organisation som kan vara skapat som tjänsteköp till in house med kombinationer där emellan.

I ditt uppdrag ingår upphandling av tjänster och system inom ansvarsområdet digitalisering och IT samt tjänsteutveckling med stöd av IT.

Funktionen ingår i bolagets ledningsgrupp och rapportering sker till VD.

Rollen har budgetansvar inom ramen för de områden som funktionen ansvarar för. I det fall den framtida organisationen kommer att bemannas med egen personal kommer IT-chefen även ha personalansvar.

Vem är du?

Du som söker rollen ska ha en dokumenterad erfarenhet av bolagsledande arbete. Lämplig bakgrund är IT-chef eller verksamhetschef med IT-kunskap.

Du ska ha god kunskap och erfarenhet rörande ämnesområdet och flerårig erfarenhet från att utveckla och driva processer där verksamhetsutvecklings skett med stöd av IT. Du kommer tillsammans med VD och ledningsgrupp arbeta med att skapa förutsättningar för organisationen att lyckas med sitt uppdrag och i det arbetet ansvara för IT- och digitalisering.

Du ska ha erfarenhet av att självständigt bedriva förändringsarbeten och kunna visa på genomförda exempel där du med lyckat resultat utvecklat en verksamhets digitaliseringsförmåga. Det är viktigt att du har förmåga att samverka med andra och betraktar IT som en möjliggörare och inte som kärnan i verksamheten.

Det är meriterande om du har erfarenhet att rapportera till styrelse och gärna i en kommunal kontext och utarbeta beslutsunderlag som säkerställer förståelse av ärenden och väl avvägda beslut.

Som person är du drivande med förmåga att fånga in andras kompetens och synpunkter och med dessa och din kompetens som grund analysera och ge förslag på och genomdriva lösningar.

Du ska ha förmåga att utveckla individ och grupp och inspirera till gemensam utveckling och leda arbeten mot uppställda mål.

Rollen innebär inledningsvis inget personalansvar men är en ledarroll där du utan linjeansvar ska ha förmågan att leda individer och grupper mot uppsatta mål. Beroende på vilka vägval som görs rörande den framtida IT-organisationen kan rollen komma att innefatta personalansvar.

För rollen krävs relevant utbildning och eller dokumenterad erfarenhet inom området IT- och digitalisering och verksamhetsutveckling kompletterad med dokumenterad erfarenhet att arbetat med frågorna i ledande befattning.

Vad erbjuder vi?
Som IT chef erbjuds du en varierad tjänst med fokus på att säkerställa en säker och trygg IT miljö men också utveckling och förbättring. Du kommer vara drivande i de strategiska frågorna samt ledande i dom operativ ärendena. De olika arbetsuppgifterna gör arbetet både mångsidigt, spännande och utvecklande.

Tjänsten är heltid, med tillträde efter överenskommelse. Som förmån erbjuder vi också massage, friskvård/peng, friskvårdstimme, hälsokontroll, flextid och möjlighet till hemarbete.

För anställningen tillämpas K-avtalet mellan Fastigo och Vision, ledarna samt AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter.

Lönen är individuell och sätts med rekryterad persons erfarenhet som grund samt bolagets löneläge i övrigt.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta;
Stefan Söderlund VD, tel. 070-1916301, E-post: stefan.soderlund@hudikhem.se

Fackliga representanter:

Stig Andersson Vision, tel 0650-354 35, E-post stig.andersson@hudikhem.se

Kontroll ur straffregistret kommer att krävas.

Välkommen med din ansökan senast 2022-04-30 via Jobtip.

   

Om oss

Glada Hudikhem är ett av Hudiksvalls kommun helägt bostadsbolag som äger och förvaltar 4 498 lägenheter och 18 408 kvm lokaler fördelat över hela kommunen. Vi omsätter 322 Mkr och har 91 anställda. Vi är ett aktivt bostadsbolag med stort intresse för den lokala samhällsutvecklingen.

Våra kärnvärden Helhet, Engagemang och Möjlighet bygger våra gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De sammanfattas med ordet HEM, som en påminnelse om att vi arbetar med något mycket större och viktigare än hus. Vi arbetar med människors HEM, där minnen skapas.

Arbetsbeskrivning
Som HR chef har du ansvaret att driva, utveckla samt följa HR-arbetet i bolaget strategiskt och operativt. Du kommer att arbeta brett inom HR-området som chefs- och ledarfrågor, kompetensförsörjning, löneprocessen arbetsmiljö och fackligsamverkan. Tjänsten innehåller också att arbeta med verksamhetsutveckling samt förändringsledning. Det vill säga att fortsätta jobba med att utveckla och implementera processer och struktur, att fortsätta vår kulturresa med vår värdegrund HEM (helhet engagemang och möjlighet).

I tjänsten ingår också att leda bolagets Hållbarhetsarbete som innebär att vi har som målsättning att ta ett större ansvar inom social och ekologisk hållbarhet och verka i fronten för mångfald

Rollen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD

Vem är du?

Du som söker rollen ska ha en dokumenterad erfarenhet av bolagsledande arbete. Lämplig bakgrund är stabschef, HR-chef, verksamhetschef i större organisationer.

Du ska ha god kunskap och erfarenhet rörande ett bolags ansvar som arbetsgivare och erfarenhet från att förvalta ett sådant ansvar. Det är ett krav att du har erfarenhet att arbeta med avtalsfrågor och lönebildning samt utveckling av chefer och medarbetare. Du kommer tillsammans med VD och ledningsgrupp arbeta med att skapa förutsättningar för organisationen att lyckas med sitt uppdrag och i det arbetet ansvara för HR-området.

Du ska ha erfarenhet av att självständigt bedriva förändringsarbeten och kunna visa på genomförda exempel där du drivit igenom organisations- och verksamhetsförändringar med lyckat resultat där medarbetare aktivt bjudits in och deltagit i arbetet

Det är meriterande om du har erfarenhet att leda och utveckla en verksamhets hållbarhetsarbete.

Det är meriterande om du har erfarenhet att rapportera till styrelse och gärna i en kommunal kontext och utarbeta beslutsunderlag som säkerställer förståelse av ärenden och väl avvägda beslut.

Som person är du drivande med förmåga att fånga in andras kompetens och synpunkter och med dessa och din kompetens som grund analysera och ge förslag på och genomdriva lösningar.

Du ska ha förmåga att utveckla individ och grupp och inspirera till gemensam utveckling och leda arbeten mot uppställda mål.

Rollen innebär inget personalansvar men är en ledarroll där du utan linjeansvar ska ha förmågan att leda individer och grupper mot uppsatta mål.

För rollen krävs relevant utbildning och eller dokumenterad erfarenhet inom området HR och verksamhetsutveckling kompletterad med dokumenterad erfarenhet att arbetat med frågorna i ledande befattning.

Vad erbjuder vi?
Som HR chef erbjuds du en varierad tjänst med fokus på utveckling och förbättring. Du kommer vara drivande i de strategiska frågorna samt ledande i dom operativ ärendena. De olika arbetsuppgifterna gör arbetet både mångsidigt, spännande och utvecklande.

Tjänsten är heltid, med tillträde efter överenskommelse. Vi erbjuder också massage, friskvård/peng, friskvårdstimme, hälsokontroll, flextid och möjlighet till hemarbete.

För anställningen tillämpas K-avtalet mellan Fastigo och Vision, ledarna samt AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter.

Lönen är individuell och sätts med rekryterad persons erfarenhet som grund samt bolagets löneläge i övrigt.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta;
Stefan Söderlund VD, E-post: stefan.soderlund@hudikhem.se

Fackliga representanter:

Stig Andersson Vision, tel 0650-354 35, E-post stig.andersson@hudikhem.se

 Kontroll ur straffregistret kommer att krävas.

Välkommen med din ansökan senast 2022-04-30 via Jobtip.

   

Förmåner för dig som fast anställd

Friskvård

Som förmån har vi friskvårdtimme eller friskvårsaktivitet. Vi har även tillgång till massage en gång i månaden samt regelbunden hälsokontroll.

Flexibla arbetstider

Flextid samt möjlighet att jobba hemifrån.