Nya hyresgäster i vår egna bikupa

Bildtext saknas

Varför har Glada Hudikhem en bikupa?

 
  • Globala målet 11. Hållbara städer och samhällen
    Att hyra ett bisamhälle är ett konkret jobba med hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030. Exemeplvis globala mål 11 om hållbara samhällen.

 

  • Globala målet 15. Ekosystem och bioloisk mångfald
    Bin ger en fördefull ekosytemtjänst när de pollinerar. Egna bin i företaget är ett spännande sätt att öka kunskap för hur ekosystemet är uppbyggt.

 

Besök gärna bikupan men låt bina vara i fred. Du hittar bikupan i skogsdungen mellan Bålsövägen och Östanbräcksvägen.

 

Läs mer om hur du/ni kan skaffa en bikupa.