Parkeringsförbud Kattvikskajen

Bildtext saknas

Var gäller parkeringsförbudet?

Området som parkeringsförbudet berör börjar längs Magasinsgatan öster om järnvägen samt Brädgårdsgatan och sträcker sig ut till kajkanten. Förbudet gäller inom hela området, om inte särskild skyltning anger något annat.

Var kan jag parkera?

Parkeringshuset Strömmingen, som ligger innanför förbudsområdet, erbjuder flera parkerings- och laddplatser för korttids- eller hyrparkering.

Se öppettider, alternativ och priser för parkeringshuset Strömmingen på Parkmans webbplats www.parkman.nu

Du som pendlar kan använda Kattvikskajens pendlarparkering som vanligt, eftersom den ligger utanför förbudsområdet.