Hyreshöjningen för 2024 är nu klar

Bildtext saknas

Årets hyresförhandlingar slutade med ett avtal där hyreshöjningen för 2024 blir 5,35% från och med 1:a februari enligt överenskommelse mellan Glada Hudikhem och Hyresgästföreningen.

Den retroaktiva delen av hyran från 1 februari 2024 kommer att fördelas under tre månader, dvs på april, maj och juni månads hyresaviseringar.
Justering av hyran ska genomföras enligt nedan.

Bostäder
För år 2024 från och med 1 februari 2024 höjs hyrorna i Glada Hudikhem AB:s bostadsbestånd med 5,35%.
För lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 5,35% från och med 1 februari 2024.
För förråd med eget hyresavtal höjs hyran med 5,35% från och med 1 februari 2024.
För de lägenheter som stamrenoverats kommer hyran att justeras utöver den ordinarie hyreshöjningen i enlighet med den modell som parterna sedan tidigare överenskommit. Modellen innebär att hyran höjs under 3 år. Höjningen följer en poängvärdering där höjningen är:

•År 1 är höjningen 4 poäng
•År 2 är höjningen 3 poäng
•År 3 är höjningen 3 poäng
•Varje poäng motsvarar efter årets hyresförhandling 47 kr lägenhet.

Garage, carport, motorvärmarplats och öppna parkeringsplatser höjs från och med 1 januari 2024
• Storgarage och varmgarage höjs med 55 kr/månad.
• Platser i kallgarage höjs med 30 kr/månad.
• P-platser med motorvärmare utanför Hudiksvalls centrum höjs med 40 kr/månad.
• Öppna parkeringsplatser höjs hyran med 25 kr/månad.
• Platser i carport höjs med 45 kr/månad.
• P-platser med motorvärmare i Hudiksvalls centrum höjs med 50 kr/månad.
Hyresgästföreningen Enligt lagstiftning samt centrala och lokala överenskommelser betalar bolaget 623 088 kronor till Hyresgästföreningen år 2024. När det gäller fritidsmedel bestämmer varje bostadsområde över dessa pengar.

Hyresgästföreningen
Enligt lagstiftning samt centrala och lokala överenskommelser betalar bolaget 623 088 kronor till Hyresgästföreningen år 2024. När det gäller fritidsmedel bestämmer varje bostadsområde över dessa pengar.